İstanbul Kanal Açma Firması

İstanbul Kanal Açma firması, kanal açma servisi olarak binanızda tıkanan kanal borularında kanalizasyon hattına girerek gider hatlarınızda tıkanıklık açıyoruz. Atık suyun oluştuğu andan itibaren arıtma tesisine gelinceye kadar kanalizasyon sisteminin farklı yapılarından geçer. İlk olarak atık su binaların atık su tesisatından geçer. Sonrasında sırasıyla parsel bacası, bağlantı kanalı, kanalizasyon boruları, bacalar, pompa istasyonlarından geçerek arıtma tesisine gelir. Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise yağmur suyu, çatı ve yüzeysel sular kesinlikle atık su kanalına verilmez bu sular ayrı kanalla uzaklaştırılır.Bu yapıları açıklamaya çalışalım.
Bina atık su tesisatı atık suyun sisteme girdiği ilk noktadır. İçme suyu şebekesi ile binaya gelen temiz su banyo, mutfak, tuvalette çeşitli faaliyetler sonucu kirlenir ve atık su haline gelir. Atık sular binadan bina içerisine döşenen borular vasıtasıyla uzaklaştırılır. Binalarda atık su tesisatları, atık su tesisat boşluğundan geçirilmelidir. Atık su tesisat boşluğu olmayan binalarda aydınlatma boşluğu kullanılır. Her ikisi de yoksa yapılarda açıktan geçen boruların kırılmaması için koruma altına alınmalıdır. Bina tesisatında PVC atık su boruları kullanılır. Bu tip atık su boruları ile birlikte atık suyun bana içinde dolaşmasını sağlayan çeşitli ek parçaları da kullanılır. Tüm bu malzemeler sayesinde binanın tüm katlarından toplanan atık sular sağılıklı ve düzenli bir biçimde binanın dışına gönderilir. (PVC atık su boruları hakkında bilgi için tıklayın.)Binalardaki bütün atık suları tek bir noktadan geçirilerek parsel bacasına bağlanır. Ayrık sistem kanalizasyon mevcut ise yağmur sularının parsel bacasına bağlanamaz. Yağmur suları ayrı bir boru sistemi ile yağmursuyu kanalına verilir. Eğer binada lokanta, yemek imalathanesi, oto yıkama vb iş yerleri varsa(İSKİ yönetmenliğince) parsel bacasından önce bina içersine yağ tutucu ve çamur kapanı yapılmalıdır.Bina tesisatından gelen atık sular tek bir noktadan parsel bacasına verilir. Parsel bacası ise, bina atık sularının içine aktığı numune almak, ölçümlerde bulunmak, atık su akımını izlemek için içine girilebilen ve özel tipleri yetkili birimlerce belirlenmiş bacalardır. Ayrı parsellerde bulunan binalar için ayrı parsel bacaları yapılmalıdır. Parsel bacaları betondan yapılmaktadır. Bacalar parça beton halinde olup bu parçaların gerekli kadarı üst üste konularak istenilen yükseklik sağlanır. bacalarının içerisine girebilmek için en üste kapak konulur. Parsel bacasından atık sular bağlantı kanalı aracılığıyla kanalizasyon borularına iletilir. Bağlantı kanalı ise atık su kaynağının atık sularını kanalizasyona ileten, parsel bacası ile atık su kanalı arasında yer alan mülk sahibine ait kanaldır. Kanalizasyon sisteminin olduğu yerlerde her bina atık sularını kanalizasyona vermekle yükümlüdür. Kanalizasyona atık sularını vermek isteyen bir mülk sahibi yetkili kurumlara giderek gerekli bilgileri alır. Bu bilgiler ışığında bağlantı kanalını yapar ve yetkili kurumlardan gelen kişiler nezaretinde bağlantı kanalını kanalizasyona bağlar. Parsel bacasından bağlantı kanalıyla alınan atık sular kanalizasyon borularına dahil olur ve sonunda deşarj edilecek olan noktaya doğru kilometrelerce yolculuğuna başlar. Kanalizasyon şebekesinde beton, künk, plastikten yapılmış borular kullanılmaktadır. Uzun zamandan bu yana beton borular tercih edilmektedir. Beton borular parçalar halindeki boruların birbiri ardına eklenmesi ile meydana gelir. Eklenerek yapıldığı için işçilik ve ek parçaları önemlidir. Kalitesiz malzeme kullanımı ve ucuz işçilik yüzünden atık suların kanaldan dışarı çıkması ihtimali olur. Ayrıca betonun esnekliği fazla olmadığından boruların üzerinden ağır yüklerin geçmesinden dolayı olabilecek kırılma ve çatlama olasılıkları da vardır. Plastik boruların ise son yıllarda kullanım oranları artmıştır. Plastik boruların esnekliği olduğundan dolayı çatlama veya kırılma riski yok gibidir. Boruları birbirine ekleme işlemi özel aletler ile yapılmaktadır. Beton boruların ağırlığı fazladır ve kanal içinde döşenmelidir. Plastik boruların ağırlığı azdır ve kanal dışında eklenebildiği için hendek hafriyatı azdır. Plastik boruların İç cidar pürüzlülüğü minimum olması sebebiyle beton boruya göre bir alt çapı kullanmak mümkündür.Bu sayede daha az kazı ve dolgu yapılmaktadır. Bu durum özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ve palpinaj gibi pahalı kazı işlemlerinde daha büyük avantaj sağlar. Plastik boru malzemesinin kimyasal direnci beton boruya göre yüksektir, korozyondan etkilenmez, çürümez, aşınmaz..(Plastik borular hakkında bilgi için tıklayın.

     

Kanal tıkanma olayları tuvaletlerde lavabolarda olacağı gibi bahçe giderlerinde de olmaktadır. Yağmur yağdığı zaman bahçe kanalına giden pislikler boruyu tıkar ve su geri tepmeye başlar. Tıkanıklık problemlerinizi robot makine ile tıkanıklık açma işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Borulara hiç bir zarar vermeden hattı kullanıma açıyoruz. Açma işleminden sonra kamera ile boru içerisini görüntüleyip problemleri size anlatıyoruz. Kamera için ekstra ücret talep etmiyoruz.

Kanalizasyon şebekelerinde kullanılan borular
Kanalizasyon sistemindeki yapılardan biride bacalardır. Bacalar kanalların bakımını yapmak, numune almak, atık su akımını izlemek, kanalın temizliğini yapmak için içine girilebilen ve özel tipleri yetkili kurumlarca tespit edilmiş yapılardır. Bacalar çoğunlukla betondan imal edilir. Tıpkı parsel bacalarındaki gibi halka betonların üst üste konmasıyla istenilen yüksekliğe ayarlanır. Ayrıca bacaların plastikten yapılmış çeşitleri de bulunmaktadır. İstenildiğinde bacaların içersine girebilmek için bacaların üzerine delikli yuvarlak baca kapağı konulur. Bacalar kanal çapına göre 50-80 m aralıklarla yerleştirilir. Ayrıca topografik ve düşey eğimin değiştiği yerlere, düşü yapılan yerlere ve başlangıçlara konulur.
Atık sular kanalizasyon ile arıtma tesislerine ulaştırmak için borular eğimle döşenir. Bazen bu eğim atık suyun kendi haliyle akışını sağlayamayabilir. Bu durumlarda atık suyun akışını sağlamak için terfi merkezleri yani pompalar kullanır ve bu sayede atık suyun arıtma tesisine ulaşması sağlanır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli Alanlar Gerekli *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>