Su Kaçağını etkileyen faktörler

Su kaçaklarının sebeplerinin en başında kalitesiz malzeme ve işçilik gelir. Tabi sadece bunlar değildir sorunlar. Eski binalarda mevcut olan demir borular zamanla çürüyebilir ve buda su kaçağına sebep olur. Ayrıca suyun ani basıncından dolayıda borular ek yerlerinde kaçırabilir ve sızdırmalar yapabilir. Gider boruları da zamanla kullanılan kimyasallar ve benzeri durumlardan yapılan işçiliğin iyi olmaması durumundan, contalarından ve bağlantı yerlerinde kaçırabilir .  Ayrıca eski pik borularda çökme,kırılma içinin donması gibi durumlarda da kaçak meydana gelebilir. Bazen ise kalorifer tesisatın da ki bir kaçak da alt kata su sızdırmasına sebep oluyor. Kaloriferde kaçak olduğunu anlamak çok basittir. Kombinin basıncı sürekli düşüyorsa ve günde 2- 3 kez su basmaya başladıysanız kaloriferde kaçak vardır. Tüm bunların hepsinin aynı anda tek bir firmaya baktırarak uğraşmadan problemin ne olduğunu tespit eden firmalar vardır. Anadolu tesisat tüm tesisat problemlerinize çözüm buluyor. Kaçak ister temiz su da olsun ister giderlerde olsun veya kaloriferde olsun tüm bunların hepsine birden bakabilecek tüm cihazlara sahiptir. Konusunda deneyimle personeliyle size her daim  hizmet vermektedir.

     

Tanıtım

Su kaçağı; su getirmede ve şebekede birçok faktör tarafından etkilenir. Bu faktörleri aşağıdaki şekilde sayabiliriz.

  • Su Basıncı
    Basınç sistemdeki su kaçağını birçok yönden etkiler. Bunlardan birkaçı aşağıda verilmiştir.
  • Su Kaçağının Oranı
    Bir sistemde çatlak ve patlak borular varsa, sistemdeki basıncın değişmesiyle bu patlak ve çatlaklardan sızan suyun oranı değişir. Kaçağın nereden olduğuna bağlı olarak sızıntı çoğalır.
  • Patlak Noktaların Bulunması
    Yüksek basınç, suyun kaçak noktalarından fışkırmasını sağlayacak böylece kaçak noktaları çok kısa bir sürede kendini gösterecektir. Bu durumdaki kaçak noktaları ses dinleme metoduyla kolaylıkla bulunabilir. Yüksek basınç bazı durumlarda metodu zorlaştırabilir.

Su Darbesi

Su darbeleri genellikle pompaların ani durmasıyla veya çalışmasıyla vanaların ani açılıp kapatılmasıyla oluşur ve boruyu normal basınçtan fazla zorlar. Su darbesinin etkisi en çok boru çatlaklarında, tespit kitlerinde, kavitasyondan dolayı boru birleşimlerinde görülür. Ayrıca su darbeleri; salınımdan dolayı boruların bir takım kayalara ve engellere çarparak çatlamalarına neden olabilir.

Toprağın Hareketi

Toprağın hareketinin nedenlerinin başında, topraktaki nem oranının değişmesi gelmektedir.. Özellikle killi zeminlerde ısı değişmesiyle ve don olayıyla toprak yükselir ve çöker. Toprağın hareketi, zemin altında gömülü bulunan borunun kırılmasına veya birleşme yerlerinin oynamasına neden olur. Ayrıca boruda bazı noktalardaki gerilmeler yüksek değerlere ulaşabilir ki bu durumdaki borular daha çok fatik etkisinde kalır.

Küçük çaptaki toprak hareketi, yerel gerilimlere neden olur. Yerel gerilmeler ise bilhassa yaşlı demir borularda korozyon çatlaklarının başlamasında önemli faktördür.

Boruların Korozyona Uğraması

Metalik boruların en ciddi problemi korozyondur.

Boruların içinin korozyona maruz kalması, yaylalardaki kaynaklardan alınan yumuşak sular taşınıyorsa çok nadiren olur. Bu durumdaki demir boruların içinde boğumlar oluşur ki buna yumrucuk denir. Yumrucuklar; genellikle çukurlarda anodik bölgenin oluşmasıyla, yerel metal birikmesiyle oluşur. Demir ve çelik borularda korozyon fazlalaştıkça, borunun et kalınlığı azalır ve bunun sonucu olarak da borunun iç basınca karşı oluşan mukavemeti düşer. Bu zayıflık neticesi, borunun patlaması ve su kaçağı kaçınılmazdır. Patlaklar genellikle oyulma, boydan boya çatlama veya kesilmeler şeklinde oluşur.

Dıştan korozyonlaşmalar ise çeşitli şekillerde oluşur. Boru üzerindeki hava boşluklarından bimetalik etkenlerden, erimiş tuz konsantrasyonunun değişmesinden ve mikrobiyolojik etkilerden dolayı dış korozyon oluşabilir. Dıştan korozyonlaşmasının etkisi içten korozyonlaşma gibidir.

Asbestli çimento boruların veya beton boruların korozyona maruz kalması ise suyun veya toprağın yüksek seviyede sülfat ihtiva etmesine bağlıdır.

Kalitesiz İşçilik, Kötü Malzeme ve Kötü Bağlantılar

Burada ele alınan su kaçağı, hem şebekede hem de abone bağlantılarında oluşur. Su kaçağının bütün nedenlerini burada sıralamak mümkün değildir. Su kaçağını minimuma indirmek için iyi bir projelendirmeden işçiliğe, iyi malzemeden bağlantılara kadar her şeyin yüksek standartta yapılması gereklidir.
Toprak Özelliği
Su kaçaklarında sızan suyun miktarı ve kaçağın bulunması; boru üzerindeki toprağın geçirgenliğine büyük oranda bağlıdır. Bazı zeminlerde meydana gelen patlaklar, suyun zemin üzerine çıkmasıyla hemen kendini belli eder. Halbuki aynı türden bir kaçak, tebeşir gibi yumuşak zeminlerde uzun süre kendini göstermez.
Trafik Yükü
Boru üzerindeki büyük trafik yükünün ve titreşimin borunun çatlamasındaki en büyük neden olduğu birçok mühendis tarafından tartışmasız kabul edilir.
Zaman Aşımı
Yukarıdaki faktörlerin çoğu zamana bağlı faktörlerdir. Şöyleki; zaman geçtikçe etkileri daha çok hissedilir. Zaman aşımı borunun kendi üzerinde olmasa bile borudaki su kaçağını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
Özet
Basınç kontrolü hariç diğer faktörlerden hiç biri, borular döşendikten sonra kolaylıkla değiştirilemez. Bu yüzden proje ve inşaat safhasında bu faktörler dikkatlice ele alınmalı ve faktörlerin etkileri en az seviyeye düşürülmeye çalışılmalıdır. Anadolu Tesisat, su tesisatı döşenmesi sırasında destek alabileceğiniz güvenilir bir firma olduğu gibi, su kaçağının etkilerinden bir an önce kurtulabilmeniz için aletle su kaçak tespiti yapan bir firmadır. Garantili hizmet anlayışımız ve deneyimli ustalarımızla uzun yıllardır tesisat sektöründe hizmet vermekteyiz. Su tesisatında kaçak neden olur, sorusunun cevabında genellikle usta hatası olduğunu defalarca deneyimledik. Çok fazla ya da yeterince ısıtılmadan yapılan boru kaynakları sonucunda su kaçağı yaşamak kaçınılmaz oluyor. Su kaçak bulan firma aramak yerine su tesisatını garantili döşeyen firma ile çalışmak çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli Alanlar Gerekli *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>